Jan Vanhoof pure music

PENDELEND TUSSEN BEELD EN KLANK

Het ontstaan van The Criminals.
(
Het verhaal van THE CRIMINALS neergeschreven door  PATER PAX)

video

* met dank aan RING TV

“THE CRIMINALS” zijn ontstaan uit het jongens-zangkoor “DE ZINGENDE JEUGD” dat, eind jaren 50, elke zondag om 10u30 in de Paterskerk te Halle, de hoogmis opluisterde. In de maand mei van het jaar 1964,waren er 4 van die jonge gasten zó bezeten van Cliff Richard and The Shadows, dat ze zich een elektrische gitaar aanschaften en er op begonnen te “jengelen”! Dat waren v.l.n.r.: Jean-Pierre Lucas, Jean-Pierre Vermeiren, Rick Leroy, Jan Vanhoof. Het moest veel lawaai maken, dus kwam er een radioversterker bij en als drum gebruikte Jan emmers en pannen van zijn moeder. Op de achterkoer, bij Jan thuis, speelden ze hun eerste liedje Apache en kregen zij van buurman én garagehouder dhr. Vlassenbroek, hun eerste gage :’n zakske bollen. Die emmers en pannen waren maar niks en vlug vielen zij op Victor Middag (onderaan op foto 1) die een volledig eigen drumstel had. Wat later werd hij opgevolgd door Geert Bontridder (eerste van links op foto 2). Hun allereerste optreden was op een feestje in hun eigen school : het OLV College van Halle.

Zij maakten het zo bont dat zij buitenvlogen!

Een maand daarna, juni 1964, werden zij opnieuw uitgenodigd op een feestje bij de meisjes in het Heilig Hartinstituut van Halle. Hun toenmalige zanger “Ricky” (Leroy) liet met zijn versie van Bibabeluba alle meisjesharten op hol slaan!

“Criminal-tango” was indertijd dé tophit van alle jukeboxen.
Dit liedje inspireerden hen voor de keuze van hun groepsnaam :THE CRIMINALS” waren geboren!

Zij speelden voor het eerst onder deze naam op het oudejaarsbal van 1964 in opdracht van Studihal.
In 1965 mochten zijn repeteren in één van de kelders van het klooster van de Paters Conventuelen van Halle.
Dat repeteerlokaal leidde tot het ontstaan van de PAX KELDER.

De Pax Kelder.

De Pax-Kelder liep vlot en maakte – mede omdat er in 1966 een behoorlijk aantal contracten waren – de financiële bron uit voor de aankoop op “afbetaling” van verschillende nieuwe muziekinstrumenten.Hij werd aan de oorsprong ingericht en ingekleed door The Criminals. Maar hier werd vlug een halt toegeroepen, aangezien op een zeker moment de kelder meer begon te gelijken op een dancing, verlicht met rode en groene lampen.Natuurlijk was de Pax-Kelder hét ontmoetingscentrum voor de nieuwe jeugd! Deze tijden waren ook de inspiratiebron voor de eerste Tienermis in België. Zij werd ingezongen door het zangkoor en muzikaal omlijst door The Criminals.Het was zo een unieke gebeurtenis dat het door de Vlaamse Televisie werd gefilmd en uitgezonden in “Echo”.

 

Intrede van Paul Severs.

Ondertussen had Ricky de groep verlaten
en zaten The Criminals zonder  Vlaamse zanger !

Jan Vanhoof kende in zijn klas ’n zekere Paul Severs die in die tijd bij “The Shades” speelde,  een groep uit Huizigen.Paul mocht in die groep niet  zingen, daarom klikte het onmiddellijk tussen Paul en Jan die op zoek was naar een zanger. Zo kwam rond de kerstperiode van 1965 Paul Severs bij The Criminals. Zij repeteerden 2 tot 3 keren per week, hadden datzelfde jaar 4 optredens en een deelname aan de Bekerwedstrijd van het Hals Tienerfestival, waar zij als tweede eindigden. The Criminals gaan nationaal. Onder impuls van Jan Vanhoof, werd het instrumentaria verder uitgebouwd. De jongens zelf leverden hiervoor een grote inspanning. Zij hoefden niet uitbetaald te worden en speelden gewoon voor het plezier! Met de opbrengst van de contracten (voor een optreden vroegen zij in die tijd tussen de 1000 en 2000 Belgische franken !) en de inkomsten van de Pax-kelder, betaalden zij hun schulden af. Ondertussen werd Pater Pax bevriend met de wafelfabrikant Sylvain Tack.


Onder zijn invloed werden The Criminals gecommercialiseerd.
Hij bracht de groep in contact met de producer van Will Tura : Jean Klüger

Deze ging akkoord om met hen een plaatje op te nemen maar enkel op voorwaarde dat hun groepsnaam veranderde in :
PAUL SEVERS en THE CRIMINALS.

Op 17 april 1967 ging het eerste C.B.S.-plaatje van Paul Severs in de ether met op de A-kant :“ Geen wonder dat ik ween
en op de B-kant : “ Meisjelief, I want you ”.
De zeer herkenbare gitaarintro werd gespeeld door Jan.

In diezelfde maand droeg Pater Pax het voogdijschap van de groep definitief over aan Sylvain Tack.
De nog openstaande schuld van 56.600 Bfr. bij de muziekwinkel “Paris Flore” in Brussel, werd door Sylvain vereffend.

Jan Vanhoof leadzanger van de groep.
Nu dat Paul Severs zich meer en meer profileerde als een Vlaamse vedette, beperkte hij zich tot een dubbel optreden per avond van ongeveer telkens één uur.Door de impuls van Sylvain Tack, die het zangtalent van Jan Vanhoof toevallig had ontdekt, werd Jan zo de leadzanger van The Criminals.

Zijn stijl stond haaks op het genre die Paul bracht.Liedjes van Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Frank Sinatra en nog vele andere crooners, bracht hij vlekkeloos en deze werden sterk gewaardeerd door een steeds groter wordende fangroep. Later voegde Jan hier nog een animatieaspect aan toe. Met pittige en humoristische bindteksten, bracht hij menig dansende toeschouwer tot lachen.

Slotwoord:
Niettegenstaande dat er meerdere geschriften en getuigenissen zijn over het ontstaan van The Criminals en hun invloed op de uitbouw van de carrière van Paul Severs, verzwijgt deze in alle toonaarden zijn relatie met de kernleden van deze groep.